Hammer Svæveflyveplads ejes og drives af Vejle Svæveflyveklub.

Klubben startede i 1939 og fløj efter krigen på den nu nedlagte Flyvestation Vandel, indtil man valgte at købe jord ved Hammer mellem Tørring og Nr. Snede. Flyvepladsen blev taget i brug i 1972. Pladsen omfatter et areal på ca. 17 ha. Flyvefeltet er 1100 x 100 meter.

Flyvepladsens beliggenhed er valgt, så flyvningen holdes fri af Billund Lufthavns kontrolområde. Desuden er området på den jyske højderyg ideelt for dannelse af termik, som er de opvinde, der er nødvendige for svæveflyvning.

Klubhuset er anlagt på en skrænt med udsigt over pladsen og med værksted i kælderen. Der findes næppe bedre eller flottere klubhus hos nogen dansk svæveflyveklub. Foruden værksted rummer det toiletter og baderum, briefing- og teorilokale, stort klublokale med køkken samt overnatningsrum.

På pladsen findes yderligere to hangarer samt camping og hytteområde. En tredje hangar er under projektering.

Alt er anlagt og bygget af klubbens medlemmer.

EKHM

Klubhus   Hangar

Klubhuset - anlagt på toppen af en skrænt

 

To af de klubejede hangarer.

 

Vejle Svæveflyveklub råder over en moderne flyflåde som er tilgængelig for vores medlemmer. På pladsen er der desuden hangarplads, som tillader de medlemmer, som ejer deres egne fly, at have dem stående sikkert. Herunder er en liste over klubbens egne fly.

Duo Discus XLT

 

Registrering OY-HXD
Konkurrencenr. HD
Produktionsår 2009
Vingespænd 20 m
Max. startvægt 750 kg
Max. hastighed 263 km/t
Bedste glidetal 46-47

HD

 

Duo-Discus XLT er det allernyeste fly i Vejle Svæveflyveklubs flyflåde. Flyet er tosædet og har præstationer på linje med eller bedre end de bedste af klubbens øvrige fly. Duo'en har noget, som ingen af de øvrige fly har (endnu), nemlig en lille hjælpemotor i bagkroppen, som kan foldes ud og bringe flyet hjem, hvis piloterne løber tør for termik på en stræktur, så man slipper for en sikkerhedslanding ude i terrænet. De høje præstationer kombineret med hjælpemotoren gør flyet perfekt til indøvelse af  stræk- og konkurrenceflyvning. Og så er der lige endnu en detalje, som gør den nye Duo-Discus helt unik, og som gør svæveflyvning mulig for en gruppe af mennesker, som ellers ikke er vant til den store frihed i det daglige: Flyet kan styres af  mennesker, som har nedsat eller manglende benfunktion og altså også af mennesker, som i det daglige sidder i kørestol. Instrumenterne er computerbaserede og indeholder sågar kunstig tale. Flyet med udstyr repræsenterer en investering på 1,3 Mkr, men flyvning i det er dækket via det normale klubkontingent.

 

LS-4

 

Registrering OY-XLM
Konkurrencenr. N9
Produktionsår 1982
Vingespænd 15 m
Max. startvægt 472 kg
Max. hastighed 270 km/t
Bedste glidetal 40

N9

 

Vejle Svæveflyveklub ejer to LS4'rer. De er utrolig populære og nemme at flyve. De har udmærkede flyveegenskaber til længere strækflyvning i både svag og kraftig termik. Skal man til konkurrence, ses det tit, at det er en af de to LS4'rer, der bliver booket.

Det eneste, der stort set adskiller LS4 og LS4b er, at LS4b har automatisk rorkobling. Det gør den nemmere at adskille og samle.

 

LS-4b

 

Registrering OY-PNX
Konkurrencenr. 5M
Produktionsår 1992
Vingespænd 15 m
Max. startvægt 525 kg
Max. hastighed 270 km/t
Bedste glidetal 40

 5M

 

 

 

 

LS-8-18 (fotografen er på vej med nyt billede .....  :-)

Registrering OY-XXO
Konkurrencenr. LS8
Produktionsår 1996
Vingespænd 15 m / 18 m 
Max. startvægt 525 kg
Max. hastighed 280 km/t
Bedste glidetal 43

H8

LS-8-18 er klubbens bedste ensædede fly. Den adskiller sig fra på to punkter fra LS-4 og LS-4b: Den har et lidt højere glidetal og kan konfigureres med tipper der øger spændvidden fra 15 m til 18 m. 

 

ASK-21

Registrering OY-XNX
Konkurrencenr. NX
Produktionsår 1985
Vingespænd 17 m
Max. startvægt 600 kg
Max. hastighed 280 km/t
Bedste glidetal 34

NX

 

ASK-21 er tosædet og anvendes fortrinsvis til skoling. Det er et meget robust svævefly og må derfor foretage mange forskelling kunstflyvningsmanøvre som: loops, rul, rygflyvning, spind, Immelmann og Lazy Eight.

 

ASK-23

Registrering OY-NVX
Konkurrencenr. NV
Produktionsår 1985
Vingespænd 15 m
Max. startvægt 380 kg
Max. hastighed 215 km/t
Bedste glidetal 34

NV

Ensædet til skoling og øvelse.

 

Astic Cs

Registrering OY-XGL
Konkurrencenr. H1
Produktionsår 1977
Vingespænd 15 m
Max. startvægt 450 kg
Max. hastighed 250 km/t
Bedste glidetal 37

H1

Ensædet til øvelse og konkurrence.

 

Bergfalke III

Registrering OY-FHX
Konkurrencenr. H3
Produktionsår 1969
Vingespænd 16,6 m
Max. startvægt 465 kg
Max. hastighed 180 km/t
Bedste glidetal 28

H3

Tosædet til tur – og gæsteflyvning.

 

Rotax-Falke (motorsvævefly)

Registrering OY-XYS
Konkurrencenr. YS
Produktionsår 2004
Vingespænd 14,47 m
Max. startvægt 650 kg
Max. hastighed 190 km/t
Bedste glidetal 22

 YSTosædet selvstartende til skoling, turflyvning og flyslæb

OBS! Kontrollerer altid at operationel data er i overensstemmelse med officielle dokumenter - se eksempelvis VFR Flight Guide AD 4.2

 

Fakta om pladsen

Pladsnavn: Hammer

ICAO lokation: EKHM

Koordinater: 55 54 25N 009 27 13E

Baneretning: 10/28

Banedimensioner: 1.100m x 100m, græs

Landinger foretages på banens nordlige halvdel. Landingsfelter er markeret med hvide fliser. På dage med svæveflyveaktivitet vil landingsretningen være markeret på banen (landings-T), ellers refereres til vindposen, som står i midten af banens nordlige begrænsning. På dage med svæveflyveaktivitet må der forventes spilstarter af svævefly fra banens sydlige halvdel samt starter med flyslæb. Startspillet, som vil være placeret i banens fjerne ende i forhold til landingsretningen, vil blinke med gule rotorblink under en spilstart. Overflyvning af pladsen under 2500 FT AGL bør til enhver tid undgås grundet faren for kollision med startende svævefly og startwire. Overflyvning af landsbyen Sandvad, umiddelbart vest for pladsen, skal desuden undgås af miljømæssige årsager. Bemærk desuden, at fly over støjklasse 1 ikke må benytte Hammer uden tilladelse (PPR, tlf. 7580 0553 (klubhus). På dage med forventet flyveaktivitet anbefales det at kalde op på Hammer Radio (122,475 MHz) i forbindelse med anflyvning for at indhente information om lokal trafik.

 

Flyveaktivitet og radiofrekvenser

Hammer Radio (122,475 MHz) kan forventes at være bemandet på dage med svæveflyveaktivitet fra Hammer. Svæveflyvetrafik i området vil ligeledes benytte 122,475 MHz, som er den generelle svæveflyvefrekvens for Midtjylland - dog vil eventuel trafik i kontrollerede luftrum benytte den respektive kontrolfrekvens (Billund Approach, 127,575 MHz eller Karup Approach, 120,425 MHz). Trafikinformation i området kan indhentes hos Billund Approach (127,575 MHz). Billund Approach vil så vidt muligt på dage med svæveflyveaktivitet være informeret om denne aktivitet. Det er muligt at blive informeret om eventuel flyveaktivitet før flyvning ved at ringe til klubben: +45 23 84 88 65 (flyvepladsen/Hammer Radio) eller +45 75 80 05 53 (klubhus).

Svæveflyveaktivitet fra Hammer kan forventes i hele sommerhalvåret. Det må forventes at der svæveflyves fra Hammer lørdage, søndage samt tirsdag aftener i sommerhalvåret, når vejret tillader det. Midt på sommeren flyves alle ugens dage. Information om svæveflyveaktivitet bør indhentes før anflyvning på Hammer Radio (122,475 MHz) eller Billund Approach (127,575 MHz). Der må forventes mange forskellige flyveaktiviteter fra Hammer - spilstart, flyslæb, lokalflyvning, skoleflyvning med øvning af forskellige manøvrer, kunstflyvning, flyvning med ultralette- og motorsvævefly mv. - vær altid meget opmærksom og hold konstant udkig.

 

 

 

Vejle Svæveflyveklub tilbyder at uddanne nye medlemmer i at flyve svævefly. Vi har vores egne instruktører og står selv for den nødvendige teoriundervisning. Den afsluttende prøve til svæveflyvercertifikat (S-certifikat), som skal aflægges overfor Trafikstyrelsen, står klubben også for at arrangere. Klubben arrangerer desuden hvert år yderligere kurser af forskellige art, som vil give dig mulighed for at få endnu mere glæde af dit svæveflyvercertifikat - eksempelvis kurser i at kommunikere på en flyradio, kurser i at udnytte termikken til at flyve længere flyvninger mv.

Uddannelsen går først og fremmest ud på at lære dig at føre svævefly. Et svævefly flyves ligesom alle andre fly og du skal derfor lære at betjene flyets kontrolflader og instrumenter. Vejle Svæveflyveklub har gode erfaringer med at nye elever får deres første flyvelektioner i klubbens motorsvævefly, hvilket - som navnet antyder - faktisk er et lille motorfly. Fordelen ved at lære at flyve på denne måde er, at du i de første lektioner vil have fuld fokus på at flyve flyet og betjene instrumenterne, mens motoren sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at finde termik for at holde flyet i luften. Du vil typisk komme til at flyve mellem 5 og 10 timer i dette fly sammen med en af vores instruktører. Vores erfaringer med denne form for undervisning, som vi kalder Fast Track, er at nye elever meget hurtigere lærer de basale flyvefærdigheder, og derfor også på betydeligt kortere tid bliver klar til den endelige prøve og dermed opnår svæveflyvercertifikat.

jkh.ys
Efter at have lært de basale flyvefærdigheder vil du overgå til klubbens skolesvævefly. Her vil du sammen med en instruktør indledningsvis gennemgå mange af de sammen øvelser, som du har lært på motorflyet. Når du er komfortabel med at flyve flyet, vil undervisningen også begynde at fokusere på at finde termik - de opadgående strømninger i luften, som tillader svævefly at flyve i flere timer, trods manglen på en motor. Ligesom du uden tvivl vil huske din første tur i et svævefly, vil den første gang du stiger flere hundrede meter op i luften helt uden motorstøj helt sikkert også blive en mindeværdig oplevelse.

Efterhånden som du får mere erfaring med at flyve flyet, vil du også begynde at kunne udføre de fleste manøvrer - start, flyvning, landing osv. - selv. I starten vil instruktøren, som har et identisk set styregrej, hjælpe med at flyve flyet, men på et tidspunkt vil du kunne klare det hele selv, og instruktøren vil bare være med for at instruere dig, og kunne hjælpe til, hvis du bliver i tvivl om noget.

Noget tid senere kommer endnu en kæmpe oplevelse, som du sandsynligvis aldrig vil glemme - din første soloflyvning, altså din første flyvning på egen hånd, uden instruktør. Når du har gennemgået al den nødvendige undervisning og instruktørerne i klubben vurderer, at du har erfaring nok, får du lov at styre flyet op i luften på egen hånd. Herefter vil du lære at flyve på en anden flytype, som kun har ét sæde. Når du er blevet omskolet til dette fly, er du stadig under uddannelse, og skal repetere en række af de manøvrer, som du har øvet med instruktør - men altså nu på egen hånd. Instruktøren vil selvfølgelig stadig være til stede, og du skal forinden hver enkelt flyvning have en grundig briefing om de manøvrer du skal øve, ligesom du efter endt flyvning skal evaluere sammen med instruktøren. Alle flyvninger føres i din personlige logbog, som vil danne grundlag for dit certifikat.

Foruden den praktiske flyvetræning skal du som ny elev også gennemgå en teoriundervisning, som berører en lang række emner, herunder hvordan et fly fungerer, hvordan din krop fungerer i den tyndere luft, som du kommer til at flyve rundt i, hvordan menneskehjernen tager beslutninger, hvordan vejrsystemerne og den meteorologiske verden hænger sammen, hvordan et svævefly føres sikkert og selvfølgelig hvilke love og trafikregler, der er gældende i luften. Vejle Svæveflyveklub afholder selv teoriundervisning hver vinter, hvor vi ikke kan flyve. Det er ikke et krav at have bestået teoriundervisningen, før den praktiske flyvetræning påbegyndes, tværtimod er det ofte en fordel at have noget flyveerfaring før man deltager i teoriundervisningen, da det så vil være muligt at relatere undervisningen til virkeligheden.jkh.5m

Når du har fået tilstrækkelig flyveerfaring og har bestået teoriprøven vil du have mulighed for at blive indstillet til den endelige prøve hos Trafikstyrelsen. Til denne prøve skal du overfor en kontrollant demonstrere, at du på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde er i stand til at føre et svævefly. Når du har bestået prøven vil Trafikstyrelsen udstede dit svæveflyvercertifikat, og du vil kunne kalde dig selv pilot.

Efter du har fået udstedt dit certifikat vil klubbens instruktører stadig stå til rådighed, og du vil til stadighed have mulighed for at udvikle dine kundskaber og lære mere om svæveflyvning herunder selvfølvelig at blive uddannet til at flyve alle de forskellige flytyper, som klubben ejer.

Al undervisning i klubben følger en række normer som er fastsat af Trafikstyrelsen og Dansk Svæveflyverunion samt en række internationale organisationer, hvilket sikrer ensartet flyveundervisning verden over, og er din garanti for at du lærer at føre flyet i alle tænkelige situationer.

Ønsker du at få mere at vide om Vejle Svæveflyveklub og uddannelsen så kontakt os via:  https://www.facebook.com/vejlesvaeveflyveklub - Vi svarer indenfor max 30 minutter eller ring til Freddy: 31 12 57 60