Fantastisk sport

Svæveflyvning er en fantastisk sport, som du kan finde glæde og udfordringer ved uanset om du er ung eller ældre. I princippet er der ingen aldersgrænse, så længe du har et almindeligt godt helbred, såvel fysisk som mentalt. Det er en sport, hvor du altid kan lære nyt og få nye oplevelser år for år.

Det hele stater typisk med en eller flere prøveture inden du beslutter dig for at starte uddannelsen til svæveflyvepilot. Uddannelsen er beskrevet nøje af Dansk Svæveflyver Union og godkendt af Trafikstyrelsen og er grundlæggende ens i alle danske svæveflyveklubber. Uddannelsen foregår i det tempo, som passer til dig, men det er klart en fordel at lægge noget energi i den, så det går fremad.

Fast track - den hurtige vej

I Vejle svæveflyveklub lærer du hurtigt at flyve. Du starter nemlig uddannelse i vores tosædede motorsvævefly. Her sidder du ved siden af instruktøren og i løbet af 6 lektioner lærer du at føre flyet. Herefter kan du de grundlæggende ting og er klar til videre skoling på vores tosædede skolefly (ASK 21).

Skoling på to-sædede skolefly - så går det løs

Starterne foregår med spil, hvor flyet bliver trukket op i ca. 400 meters højde. Du lærer start og landing samt at håndtere flyet i alle mulige situationer. Dine flyvefærdigheder bliver løbende suppleret med lidt teori, som passer til det, som du er i gang med at lære.

Solo flyvning - den første tur glemmer man aldrig

Den dag man for første gang flyver solo, er en stor dag for de fleste, som man nok aldrig glemmer. Hvis du træner hyppigt, vil det for nogle kunne lade sig gøre inden for 3 måneder, mens andre bruger en sæson eller mere. Herefter vil resten af skolingen foregå på både en-sædede og to-sædede skolefly. Allerede på dette tidspunkt vil du kunne opleve rigtig mange dejlige flyveture i nærheden af flyvepladsen.

Svæveflyvecertifikat (S-certifikat)

På et tidspunkt har du gennemgået den sidste del af den praktiske uddannelse, samt gennemført og bestået teoriundervisningen. Når du er klar til det, bliver du indstillet til aflæggelse af den praktiske flyveprøve, hvorved du erhverver dit svæveflyvecertifikat. Dette er igen en stor dag som de fleste svæveflyvere husker tydeligt. De fleste bruger samlet mellem 1½ til 2 år på uddannelsen.

Efter du har fået S-certifikat venter nye oplevelser og udfordringer

Når du har fået dit S-certifikat, er der masser af muligheder for at udvikle din flyvning. Nogle synes, at det er dejligt at komme ud at flyve i nærheden af pladsen, mens andre søger nye udfordringer og kaster sig over de længere flyveture, hvor man kan komme vidt omkring i landet eller udforsker flyvemulighederne i udlandet. Andre deltager i konkurrencer eller kaster sig over flyvning i motoriserede fly f.eks. klubbens motorsvæver. Kunstflyvning er også en mulighed. Flere har også brugt uddannelsen som springbræt til en kommerciel pilotuddannelse.

Meld dig ind i Vejle Svæveflyveklub, hvis du vil lære at flyve

Vejle Svæveflyveklub en aktiv klub, med en god organisation og gode rammer, hvor du kan dyrke din interesse for flyvning. Vi hjælper hinanden i klubben, så alle kan få nogle gode oplevelser.

Ønsker du at få mere at vide om Vejle Svæveflyveklub og uddannelsen så kontakt os via:  https://www.facebook.com/vejlesvaeveflyveklub - Vi svarer indenfor max 30 minutter eller ring til Freddy: 22 40 22 30

Vi ses på Hammer !